ചൈനയിലെ ജിയാങ്‌സി പ്രവിശ്യയിലെ പിംഗ്‌സിയാങ് സിറ്റിയിലെ ന്യൂ & ഹൈ-ടെക് പാർക്കിന്റെ നോർത്ത് ഏരിയ

എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും
ഞങ്ങളെ വിളിക്കൂ

+ 86 13387997914

ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൽ അയയ്‌ക്കുക

[ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

ENEN

ക്രാളർ മൈനിംഗ് ഡ്രിൽ ഡിഗ്‌സ് (ഡിടി)

വീട്> ഉല്പന്നങ്ങൾ > ഫേസ് ഡ്രിൽ റിഗുകൾ > ക്രാളർ മൈനിംഗ് ഡ്രിൽ ഡിഗ്‌സ് (ഡിടി)

ക്രാളർ മൈനിംഗ് ഡ്രിൽ ഡിഗ്‌സ് (ഡിടി)

ഹോട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ

നേരിട്ട് WhatsApp ചെയ്യുക